TAD đã được thành lập với mục tiêu hoạt động trong các lĩnh vực chính :

– Các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin

– Cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu

– Các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông

– Dịch vụ giao hàng hàng hóa

– Dịch vụ  sản xuất in ấn vỏ ốp lưng điện thoại